MonetABC nova verzia 3.0.6, popis nových funkcionalít. Vydanie tejto verzie sa pripravuje až po ukončení testovacieho cyklu.