POPIS NOVÝCH FUNKCIONALÍT

 

 

V ľavom oknoe sa nachádza zoznam nových funkcionalít, ktoré sú v adresárovej štruktúre.  Po kliknutí na daná funkcionalitu sa v pravom okne zobrazí jej popis.