MonetABC®: Často kladené otázky (FAQ)(zobraziť všetky, skryť všetky, zmeniť všetky)


Úvod
1.1 Čo je MonetABC?
MonetABC je technickou realizáciou metodiky ABC (Activity Based Costing), ktorá umožňuje analýzu ekonomickej rentability jednotlivých aktivít, procesov, zákazníkov a produktov podniku, ako aj podrobný prehľad o alokáciách nákladov, výnosoch a ich súvislostiach. Zároveň podporuje možnosti využitia vytvoreného modelu podniku na tvorbu rôznych scenárov a rozpočtov v reálnom čase.

1.2 Ako funguje MonetABC?
Systém MonetABC je riešený modulárne. To znamená, že užívateľ si môže nakombinovať zostavu používaných modulov na základe vlastných potrieb, prípadne rozpočtových možností. Systém MonetABC® je samostatný nadstavbový systém a nie je pevne viazaný na žiadnu platformu základného informačného systému.


Technické požiadavky
2.1 Hardvér (minimálne požiadavky)
procesor Pentium
128 MB RAM (doporučené 512 MB)
100 MB voľné miesto na HDD potrebné pre inštaláciu + objem v závislosti od veľkosti modelu

2.2 Platforma
MS Windows 2000/ME/NT/XP