Príručky:


MonetABC® v3.0.5 (2 MB)

Tu si môžete stiahnuť užívateľskú príručku k programu MonetABC® v3.0 vo formáte PDF. Na jej zobrazenie budete potrebovať Adobe Acrobat Reader.

Ak si chcete príručku uložiť na disk, kliknite pravým tlačidlom na odkaz a zvoľte Save Target As... (Uložiť cieľ ako...)