Pre SR sú ceny v SKK, pre CR sú ceny v CZK.

Cenník modulov MonetABC® v SKK

spoločnosti INES, a.s., platný od 1.1.2022 do 31.12.2022


  Položka / modul Cena bez DPH v SKK
Cena bez DPH v EUR
Poznámka
1. MonetABC® Professional Maxi
(položky 3+4+5)
299 000,- SKK
9 924.98,- EUR
Kompletné prostredie pre kalkulácie, reporty a plánovanie bez obmedzenia objemu dát
2. MonetABC® Professional
(položky 3+4+7)
249 000,- SKK
8 265.29,- EUR
Rozšírený kalkulačný modul
3. Monet Budget 99 000,- SKK
3 286.20,- EUR
Plánovací a modelovací modul (dostupnosť v 1Q 2005)
4. Monet Report 99 000,- SKK
3 286.20,- EUR
Export dát do tlačových zostáv, grafická prezentácia
5. MonetABC® Maxi 3 licencie 149 000,- SKK
4 945.89,- EUR
Zvýhodnená multilicencia kalk. modulu MonetABC® Maxi
6. MonetABC® Maxi 1 licencia 58 000,- SKK
1 925.25,- EUR
Základný kalkulačný modul bez obmedzenia počtu účtov
7. MonetABC® 3 licencie 99 000,- SKK
3 286.20,- EUR
Zvýhodnená multilicencia kalk. modulu MonetABC® (počet účtov do 5 tis.)
8. MonetABC® 1 licencia 38 000,- SKK
1 261.37,- EUR
Základný kalkulačný modul (počet účtov do 5 tis.)
9. Prevádzková podpora na objednané moduly 18% ročne (prvá povinne), účtovaná ku všetkým zakúpeným modulom
10. Analytické a konzultačné práce, metodika ABC podľa skutočných výkonov s hodinovou sadzbou 2 350,- SKK (78.00,- EUR)
11. Inštalácia systému MonetABC® podľa skutočných výkonov s hodinovou sadzbou 1 500,- SKK (49.79,- EUR)
12. Úpravy SW na zákazku podľa skutočných výkonov s hodinovou sadzbou 1 800,- SKK (59.75,- EUR)

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260,- SKK / EUR

Požiadajte o ostrú verziu MonetABC


Cenník modulov MonetABC® v CZK

spoločnosti INES, a.s., platný od 1.1.2022 do 31.12.2022


  Položka / modul Cena bez DPH v CZK Poznámka
1. MonetABC® Professional Maxi
(položky 3+4+5)
299 000,- CZK Kompletné prostredie pre kalkulácie, reporty a plánovanie bez obmedzenia objemu dát
2. MonetABC® Professional
(položky 3+4+7)
249 000,- CZK Rozšírený kalkulačný modul
3. Monet Budget 99 000,- CZK Plánovací a modelovací modul (dostupnosť v 1Q 2005)
4. Monet Report 99 000,- CZK Export dát do tlačových zostáv, grafická prezentácia
5. MonetABC® Maxi 3 licencie 149 000,- CZK Zvýhodnená multilicencia kalk. modulu MonetABC® Maxi
6. MonetABC® Maxi 1 licencia 58 000,- CZK Základný kalkulačný modul bez obmedzenia počtu účtov
7. MonetABC® 3 licencie 99 000,- CZK Zvýhodnená multilicencia kalk. modulu MonetABC® (počet účtov do 5 tis.)
8. MonetABC® 1 licencia 38 000,- CZK Základný kalkulačný modul (počet účtov do 5 tis.)
9. Prevádzková podpora na objednané moduly 18% ročne (prvá povinne), účtovaná ku všetkým zakúpeným modulom
10. Analytické a konzultačné práce, metodika ABC podľa skutočných výkonov s hodinovou sadzbou 2 350,- CZK
11. Inštalácia systému MonetABC® podľa skutočných výkonov s hodinovou sadzbou 1 500,- CZK
12. Úpravy SW na zákazku podľa skutočných výkonov s hodinovou sadzbou 1 800,- CZK


Distributor v CR je spoločnosť MBA Contact spol. s r.o., www.MBAkontakt.cz