MonetABC Update

(Automatický update cez internet a prostredníctvom CD disku.)

 

Program pre automatický "upgrade".  Určený pre MonetABC, verzie 3.0.5 a vyššie.

Funkcionality:

Čo je nové:

Prostredníctvom tejto funkcionality, užívateľ dostáva textové správy od firmy INES cez internet.

 

Kontrola aktuálnej verzie:

Funkcionalita skontroluje aktuálnosť verzie.

 

„Download“ nových súborov:

Ak je nová verzia, funkcionalita automaticky stiahne potrebné súbory pre zabezpečenie aktuálnej verzie.

 

Vážení klienti, vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s aplikáciou MonetABC a vysokú prioritu k Vaším požiadavkám a prianiam (funkcionality a úpravy v Monete), bolo nutné vytvoriť systém, ktorý Vám zabezpečí pohodlné a jednoducho mať najnovšiu verziu Monete (aj s danými úpravami a novými funkcionalitami) a to každý deň.

Obr. Automatický update cez internet

Najvhodnejším a zároveň aj najrýchlejším riešením je automaticky update cez internet (Obr. 1.1).  V prípade, ak Váš počítač nie je pripojený k sieti internet, sa automatický update môže realizovať prostredníctvom CD disku (Obr. 1.2), ktorý Vám pošleme poštou.

Obr. Automatický update prostredníctvom CD disku

V uvedenom systéme (verzia update cez internet) sa riešila aj časová optimalizácia, ktorá Vás nebude zdržovať pri práci a  bude kontrolovať Monet na serveri dostatočne často, aby ste mali vždy aktuálnu verziu.  V systéme automatického update prostredníctvom CD disku musíte samozrejme určiť vy kedy sa update bude vykonávať (keď Vám pošleme nové CD).  Podrobnejší popis týchto funkcionalít nájdete ďalej v tomto dokumente.

 

POPIS

Automatický update je samostatne spustiteľný program (súbor typu .exe), ktorý je možné spustiť priamo z programu MonetABC, alebo z príkazového riadku.

Obr. Ikona a spustiteľný program pre automatický update

Samostatne spustiteľný súbor „MonetUpdate.exe“ (ďalej program MonetUpdate) je možné spustiť pomocou niekoľkých parametrov, napríklad:

Kontrola aktuálnej verzie (porovná aktuálnosť vašej verzie a verzie Monetu umiestneného na našom servery www.ines.sk):

MonetUpdate.exe Check

Kontrola aktuálnej verzie (porovná aktuálnosť vašej verzie a verzie Monetu umiestneného CD disku, ktorý Vám na požiadanie pošleme):

MonetUpdate.exe Check CD

Kontrola aktuálnej verzie (porovná aktuálnosť vašej verzie a verzie Monetu umiestneného na našom servery www.ines.sk):

MonetUpdate.exe Check

„Download“ aktuálnej verzie z internetu (heslo generuje program MonetABC):

MonetUpdate.exe Update HESLO

„Download“ aktuálnej verzie z CD disku (heslo generuje program MonetABC):

MonetUpdate.exe Update CD HESLO

Pripomíname, že parameter „HESLO“ generuje program MonetABC, preto funkcionalitu „Download“ je možné uskutočniť len priamo z programu MonetABC, a to pomocou ikony (Obr. 1.4) alebo z hlavného menu („Update“).

Obr. Možnosť spustenia kontroly a „Download“ aktuálnej verzie z programu MonetABC